Lovforslag - Medarbejderaktier - udvidelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 9/2 - 2005

Generelle medarbejderaktieordninger giver en arbejdsgiver ret til at tilbyde gratisaktier uden samtidig beskatning af medarbejderen af den formuefordel, han herved tilføres. Hans aktier anses for at være anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet, selvom aktierne er modtaget uden betaling, og selskabet får fradrag for værdien af de tildelte aktier.

Det foreslås, at den gældende grænse for værdien af de tildelte aktier på 8.000 kr. pr. år pr. medarbejder forhøjes til 20.000 kr., og at beløbet for fremtiden inflationsreguleres. Den forhøjede beløbsgrænse er foreslået at skulle gælde fra og med indkomståret 2004. Lovforslaget er i skrivende stund, den 7. februar 2004, endnu ikke vedtaget, men er efter førstebehandlingen henvist til skatteudvalget (L87 af 19. november 2003).