Køb af fordring på selskab - maskeret udlodning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

I forbindelse med at et selskab fik sit engagement med banken taget op til revurdering, købte eneaktionæren bankens fordring mod selskabet til kurs 33,5. Selskabets afdrag på fordringen, der oversteg anskaffelsessummen, blev af Landsskatteretten anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren.

(TfS 2002.363 LSR)

Kommentar: Afgørelsen ligger i forlængelse af Højesterets tidligere domme på området. Hvor de tidligere domme har handlet om køb af fordringer på underskudsselskaber handlede nærværende sag om køb af bankens fordring på selskabet, og købet skete på bankens opfordring. Med Landsskatterettens kendelse er det slået fast, at den skattemæssige behandling af hovedaktionærers køb af fordringer på egne selskaber til en kurs under pari bliver, at afdrag udover anskaffelsessummen er maskeret udlodning, og at det ingen forskel gør, hvad baggrunden for købet af fordringen er.