Kursusudgifter - beskatning af lønmodtager

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 1/11 - 2005

Landsskatteretten har i en afgørelse bestemt, at en ingeniør ikke var skattepligtig af værdien af en MBA-uddannelse, da denne ikke var kompetencegivende, og da uddannelsen var taget i arbejdsgiverens interesse, ligesom arbejdsgiveren havde udbetalt løn under uddannelsen
(TfS 2001,621 LSR)

Kommentar: Afgørelsen angår en af de mest prestigefyldte MBA-uddannelser i Europa og viser at der ikke længere skal så meget til for at skattemyndighederne anerkender arbejdsgiverens og den ansatte skatteyders ord for, at en uddannelse er en efteruddannelse og ikke en videreuddannelse. Lovgivningen er i øvrigt senere end den studierejse som dommen drejede sig om, ændret, så også støtte til og dækning af videreuddannelse betalt af arbejdsgiveren kan være skattefri for den ansatte.