Indberetninger m.v.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/2 - 2005

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der skal medføre regelforenklinger. Af disse lovændringer kan blandt andet nævnes, at der nu gives Skatteministeren en hjemmel til ved bekendtgørelse at fastsætte pligt for arbejdsgiver til at indberette arbejdstagerens arbejdssted. Dette vil medføre, at skattemyndighederne kan beregne befordringsfradraget automatisk og fortrykke dette på selvangivelsen.

Samtidig har Folketinget vedtaget en ændret indberetning af studielånsrenterne, således at disse kan fortrykkes på selvangivelsen. Endelig indeholder den vedtagne lov regler, der ændrer krav om sikkerhedsstillelse for nystiftede selskaber eller virksomheder. Loven betyder, at når en virksomhed har en formue på kr. 125.000, så skal der ikke længere stilles sikkerhed.

Loven træder i kraft 1. januar 2003 og har virkning for indkomståret 2003.

(Lov nr. 1058 af 17. december 2002 om ændring af Skattekontrolloven).