Hovedaktionæroverdragelser - værdiansættelse

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked skullet tage stilling til, hvad en ejendom kunne overdrages fra selskab til hovedaktionær for. Hovedaktionæren havde i 1999 overdraget ejendommen for kr. 1.700.000. Selskabet afholdt kr. 3.500.000 til ombygninger og forbedringer. I 2000 ønskede hovedaktionæren at købe ejendommen tilbage for kr. 2.350.000, Told- og skatteregionen udtalte til Ligningsrådet, at ejendommens handelsværdi var kr. 2.400.000. Told- og Skattestyrelsen skønnede handelsværdien til kr. 3.000.000. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren kunne overtage ejendommen uden skattemæssige konsekvenser for kr. 5.200.000 (TfS 2001.115 LR).

Kommentar: Afgørelsen viser, at skattemyndighederne ikke mener, at landets skatteydere skal deltage i betalingen af en hovedaktionærs ønske om at få renoveret sin ejendom. I sagen var der afholdt omkostninger på 3.500.000 kr., og dette medførte en stigning i handelsværdien på 1.300.000 kr. De sidste 2.200.000 ”forsvandt” ud i den blå luft. Da det er hovedaktionæren, der har bestemt ombygning og forbedringer, er det ikke urimeligt, at han også kommer til at betale for dem.