Hovedaktionær - fri Sommerbolig i Thailand

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 6/5 - 2009

Skatterådet fandt, at en hovedaktionær skulle beskattes efter reglerne om hovedaktionærers fri sommerbolig uanset at hovedaktionæren ikke i henhold til thailandsk lovgivning kunne erhverve fast ejendom i Thailand. Beskatningen skulle reduceres med hovedaktionærens egenbetaling i form af afholdte udgifter til sommerboligen.

En hovedaktionær anmodede Skatterådet om at bekræfte, at han alene skulle beskattes efter ejendomsværdiskattereglerne, såfremt en sommerbolig i Thailand blev erhvervet af et af ham sammen med sine børn med 49% ejet thailandsk selskab. Baggrunden for at sommerboligen skulle erhverves af et thailandsk selskab var, at udlændinge ikke kan erhverve fast ejendom i Thailand. Baggrunden for at ejerandelen alene var 49% var, at det for thailandske selskaber, der erhverver fast ejendom i Thailand, gælder, at mere end 50% af selskabskapitalen skal være ejet af thailændinge. Tanken var at hovedaktionæren skulle afholde alle omkostninger til køb af sommerboligen samt alle de løbende driftsomkostninger. Hovedaktionæren gjorde gældende, at det er i strid med intentionerne om beskatning af fri sommerbolig for hovedaktionærer, når der gennemføres beskatning i et tilfælde, hvor en privatperson af lokale juridiske årsager er nødt til at lade et selskab købe sommerboligen, og når selskabets ejerskab i øvrigt er uden reel betydning.

Skatterådet svarede, at det thailandske selskab var en selvstændig juridisk person og at det skulle betragtes som et selvstændigt skattesubjekt. Hovedaktionæren var derfor omfattet af reglerne om fri sommerbolig i ligningsloven. Det forhold at der var oprettet et selskab for at overholde de thailandske regler kunne ikke føre til et andet resultat. Beskatningen af hovedaktionæren skulle reduceres med hovedaktionærens egenbetaling i form af afholdte omkostninger til sommerboligen.

Kommentar:

Afgørelsen fra Skatterådet er lige efter bogen. Der er ikke i ligningsloven hjemmel til at undlade fri sommerboligbeskatning bare fordi det efter lokal lovgivning er krævet, at sommerboligen ejes af et (lokalt) selskab. Det kan heller ikke undre, at Skatterådet kommer frem til, at man i Danmark ikke bare uden videre kan bortse fra det thailandske selskab. Dette skyldes, at i den internationale skatteret anerkendes de nationale staters selskabsret, ligesom en bortseelse fra det thailandske selskab ville være udtryk for, at man fra dansk side ikke respekterer den thailandske lovgivning.

Så resultatet er, at det vil være en dyr fornøjelse at købe et thailandsk sommerhus via et selskab, hvor man er hovedaktionær. Der vil nemlig være en formodning for at sommerhuset er til rådighed hele året, og beskatningen sker som 0,5% af ejendomsværdien for ugerne 22 – 34 og 0,25% af ejendomsværdien de øvrige uger. Dette giver en beskatning på 16,25% af sommerhusets ejendomsværdi. De 16,25% kan man dog undgå, såfremt ingen personer er hovedaktionærer i det selskab, der ejer sommerboligen. I sidstnævnte tilfælde beskattes man alene af brugen.