Hjemmepc-ordning- fladskærme

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/10 - 2008

I 2005 vurderede Ligningsrådet, at fladskærme på 32, 40 og 42 tommer ikke kunne betragtes som basisudstyr i forbindelse med en hjemmepc-ordning, og at en hjemmepc-ordning med skærme af denne størrelse ikke ville være skattefri. Nu er der gået 3 år, og tiden er så inde til at der igen er blevet spurgt til om fladskærme kan betragtes som basisudstyr i forbindelse med en hjemmepc-ordning.

En udbyder af EDB-udstyr til hjemmepc-ordninger ønskede et bindende ligningssvar om, hvorvidt fladskærme på 22 og 26 tommer med tv-tunere (fjernsyn) kunne anses for basistilbehør til en hjemmepc. Udbyderen oplyste, at han havde modtaget forespørgsler fra kunder inden for kreative brancher, såsom produktion, distribution og salg af musik, film, og video, der ønskede en hjemmepc-ordning, som vil give adgang til et tv-signal, da en monitor med indbygget tv-tuner er bedre til at afvikle levende billeder.

Skat udtalte, at reglerne om hjemmepc omfatter basisudstyr af en rimelig kapacitet og kvalitet, men også at den teknologiske udvikling medfører, at begrebet ”basisudstyr” bør fortolkes i overensstemmelse med den dynamiske udvikling, der karakteriserer denne type teknologi. Der kan derfor ikke stilles faste grænser for eksempelvis skærmens størrelse eller pris, idet det må bero på en konkret bedømmelse om der er tale om basisudstyr. Omvendt er det ikke formålet med reglerne, at der skal gives et generelt tilskud til indkøb af IT-udstyr via skattereglerne. Skat bemærkede videre, at de 2 fladskærme, der var spurgt til, er HD-tv i 16:9 format, men at de desuagtet skal vurderes som var der tale om en computerskærm.

Skat foretog herefter en undersøgelse af udvalget af computerskærme, og kom i den forbindelse til, at 22 tommers computerskærme var de mest udbredte, mens der alene var enkelte computerskærme på 26 tommer. Skat konstaterede også at en 22 tommers computerskærm (dvs. uden tv-tuner) er ca. 1.000 – 1.500 kr. billigere end en fladskærm med tv-tuner, mens en computerskærm på 26 tommer uden tv-tuner er ca. 500 kr. billigere end en fladskærm af samme størrelse med tv-tuner.

Skat indstillede derfor til Skatterådet, at 22 tommers skærmen kunne anses for basisudstyr, idet man fandt, at en computerskærm af denne størrelse på nuværende tidspunkt måtte anses for almindelig, mens en skærm på 26 tommer fandtes at falde uden for det almindelige, og dermed uden for hvad der kan betegnes som basisudstyr.

Skatterådet gik imod Skats indstilling og besvarede det stillede spørgsmål med, at både 22 og 26 tommers skærme med tv-tunere må anses for basisudstyr.

(SKM 2008.762 SR)

Kommentar:

Med afgørelsen er der nu lagt en standard for hvilke skærme, der for tiden kan anses for basisudstyr, og dette er 26 tommers skærm med mulighed for at afvikle tv-signaler (fjernsyn). Det må forventes at denne standard vil være gældende i mindst et par år.

Det skal bemærkes, at afgørelsen ikke udelukker, at der stilles f.eks. en endnu større skærm til rådighed. Men det skal holdes for øje, at skattefriheden er betinget af, at computeren og tilbehøret er stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Ligger den til rådighed stillede computer med tilbehør udover hvad der kan betegnes som basis pc-udstyr, skal arbejdsgiveren godtgøre, at den ansatte til brug for udførelsen af arbejdsopgaver har brug for særligt pc-udstyr.

Det er interessant, at Skatterådet i modsætning til Skat vel forsøger at komme udviklingen i forkøbet. Skats indstilling om hvad der kan anses for basisudstyr, er nok den bedst dækkende for tilstanden nu. At Skatterådet også medtager 26 tommers skærmen, kan ses som et udtryk for, at også morgendagens udvikling er forudset og dermed indarbejdet i praksis, og måske også et signal om, at nu er standarden lagt fast for de næste par år.