Hjemme-pc - internetadgang for medarbejdere

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Folketinget har vedtaget en lov, der igen åbner mulighed for hjemme-pc, hvor den ansatte betaler en del af udgifterne.

PC-ordningen:
Computeren skal som tidligere være stillet til rådighed for medarbejderen til brug for arbejdet, men derudover må medarbejderen gerne bruge computeren privat, uden at det har nogle konsekvenser for ordningen. Ordningen gælder ikke for ekstra udstyr til en computer, der allerede står hos medarbejderen, men kun for nye computere med medfølgende tilbehør.

For at medarbejderen skal kunne få glæde af den nye pc-ordning, skal arbejdsgiveren afholde mindst 25% af udgiften til computeren med udstyr, inklusive udgifterne til oprettelse af højhastighedsforbindelse til internettet. Der er mulighed for at medtage udgifterne til pc-uddannelse af medarbejderne i beregningen af de 25%, som disse skal afholde. De 25% er eksklusiv moms, og der skal ikke opkræves moms hos medarbejderen, når han eller hun betaler sin andel.

Medarbejderen slipper dog ikke for at betale moms, hvis vedkommende ønsker at købe computeren efter de tre afdragsår. I det tilfælde skal medarbejderen betale markedsprisen for den brugte computer plus moms.

Medarbejderen vil efter forslaget kunne få et årligt ligningsmæssigt fradrag på op til kr. 3.500 i tre år, hvis det aftales, at denne skal betale for at få stillet computeren til rådighed.

Internetordningen:
Anden del af loven giver mulighed for at betale medarbejderes adgang til internettet, uden at vedkommende vil blive beskattet af beløbet som et frynsegode.

For at medarbejderen undgår beskatning, skal denne have internetadgang til virksomheden fra sin hjemme-pc, herunder adgang til virksomhedernes intranet og de dokumenter og funktioner med videre, som der er brug for, for at man kan sige, at der reelt er tale om en hjemmearbejdsplads.

Dette krav gør, at man skal tænke sig om en ekstra gang, før ordningen tilbydes medarbejderne. Der kan være sikkerhedsmæssige problemer, ved at der er internetadgang til det interne net og virksomhedens dokumenter.

For at anvende reglerne er det en betingelse, at computeren med tilbehør er stillet til rådighed til brug for arbejdet. Er dette tilfældet, er den ansattes private brug af computeren skattefri.
Lov nr. 263 af 8. maj 2002.