Goodwillbeskatning - opløsning af interessentskab

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 29/4 - 2005

Revisorerne A og B drev sammen virksomheden Revision I/S. I forbindelse med at interessentskabet skulle opløses skulle interessenterne hver overtage halvdelen af interessentskabets goodwill.
Interessenterne forespurgte Ligningsrådet om opløsningen ville medføre goodwillbeskatning. Ligningsrådet svarede, at interessenterne hver især ejede en ideel andel af interessentskabets goodwill. Ved en opløsning skulle interessenterne skattemæssigt behandles som om der var tale om et salg og genkøb af goodwill. (TfS 2004.106 LR)

Kommentar: Ligningsrådets svar er ikke overraskende, da dette har været god latin siden Højesteret udtalte det samme om et interessentskabs aktier i UfR 1983.318 HD. Grunden til at jeg omtaler afgørelsen er at gøre opmærksom på de regler der gælder ved opløsning af interessentskaber, herunder den uheldige likviditetsmæssige konsekvens. For de i afgørelsen berørte interessenter kan man sige at de hverken bliver rigere eller fattigere ved opløsningen af
interessentskabet, før vi inddrager skattereglerne. De ejede før opløsningen hver halvdelen af goodwillen, og det gør de også bagefter. Men da der skattemæssigt er tale om salg og genkøb, har hver interessent
skattemæssigt solgt halvdelen af den pågældende interessents goodwill (dvs. 25%) og samtidig købt halvdelen af den anden interessents goodwill (dvs. også 25%). Som anført er ingen af interessenterne blevet rigere. De bliver derimod fattigere, da de skal betale skat af det solgte, og da de først få skatterabatten i takt med at der afskrives på goodwill. Resultatet af opløsningen af interessentskabet er altså et likviditetsmæssigt tab.