Fri bil - parkering ved bopæl

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 4/5 - 2006

I dette Bindende Svar redegør Skatterådet for reglerne omkring beskatning af fri bil, når arbejdsgiveren forpligter den ansatte til at parkere bilen ved den ansattes private bopæl.

Den forespørgende virksomhed udfører laboratorievirksomhed, primært for praktiserende læger i Københavns Kommune og Københavns Amt. Virksomheden har forskelligartet kørsel i forbindelse hermed.

Virksomhedens spurgte Skatterådet, om der skal ske beskatning af fri bil for alle ansatte, som pålægges at medbringe en af bilerne til den private bopæl.

Skatterådet meddelte, at ansatte, der blev pålagt at medbringe en firmabil til den private bopæl skulle beskattes af værdien af fri bil.

Skatterådet godkendte dog samtidig, at ansatte i en række opregnede tilfælde ville kunne medbringe firmabilen til den private bopæl, uden at blive beskattet af værdien af fri bil.

Undtagelsessituationerne drejer sig om

I.
Nyansatte (i de første 60 dage).

II.
Ansatte med firmabil, der efter en konkret bedømmelse kan anses som værkstedsbiler.

III.
Ansatte der kører i en firmabil indregistreret på gule plader, og som kommer på det faste driftssted højst en gang om ugen, og hvor kørsel til bopælen er lovlig i momsmæssig. henseende.

IV.
Ansatte der er omfattet af chaufførreglen.

V.
Ansatte der er omfattet af reglerne om tilkaldevagt.

VI.
Ansatte der er omfattet af det tidligere ligningsråds afgørelser om lejlighedsvis kørsel, der funder sted højst 25 gange om året.

******

Et af delspørgsmålene var, om det gør nogen forskel, om bilerne er indregistreret med hvide eller gule plader, idet forespørgeren oplyste, at det i visse situationer ikke er muligt at indregistrere små personbiler af den ønskede type på gule plader. Dertil svarede Skatterådet, at det efter rådets opfattelse gjorde en forskel, og at det er Skatterådets opfattelse, at det har formodningen imod sig, at biler på hvide plader kan anses som værkstedsbiler (gruppe II-undtagelsen nævnt ovenfor), samt at reglerne om biler på gule plader (gruppe III-undtagelsen ovenfor) er absolut forbeholdt netop gulpladebiler.

(Skatterådets Svar af 21. februar 2006, 06-006750, TfS2006,224)