Fri bil -gulpladebil.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 23/11 - 2005

Ved lov nr. 342 af 27. maj 2002 blev der i ligningsloven indsat en bestemmelse om, at firmabiler på gule plader, hvor der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven og hvor momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, ikke skulle være omfattet af reglerne om beskatning af rådighed over fri bil. Reglerne betød, at der ikke længere skulle føres kørebog for disse gulpladebiler for at undgå beskatning af fri bil til rådighed, og at bevisbyrden for at en gulpladebil havde været benyttet til privat kørsel blev pålagt skattemyndighederne. Loven havde virkning fra og med 1. januar 2002. Landsskatteretten har nu offentliggjort den første kendelse om skattemyndighedernes beviskrav.

En skatteyder drev virksomhed som beslagsmed. Virksomheden blev drevet fra skatteyderens privatadresse. I 2002 var to varebiler registreret i skatteyderens navn, og de var selvangivet som 100% erhvervsmæssigt anvendt, ligesom der ikke var betalt moms ved anskaffelsen. I perioden 14. juni – 22. oktober 2002 var en privat Harley Davidson motorcykel indregistreret i skatteyderens navn. Skatteyderen oplyste, at den varevogn havde været anvendt af en lærling indtil motoren i maj 2002 gik i stykker. Den anden varevogn var ikke anvendelig til privat brug, da den var fyldt op med materialer og lugtede slemt af hest.

Skatteankenævnet havde fundet, at skatteyderen var skattepligtig af værdi af fri bil af den ene varevogn. Skatteankenævnet fandt, at det havde formodningen imod sig, at varevognene udelukkende havde været anvendt til erhvervsmæssig kørsel, og at skatteyderen uanset lov nr. 342 af 27. maj 2002 derfor til en vis grad skulle sandsynliggøre sin udelukkende erhvervsmæssige kørsel. Da skatteyderen ikke havde andre biler til rådighed, og motorcyklen ikke var egnet til helårskørsel, fandt nævnet, at det var sandsynliggjort, at der havde fundet privat kørsel sted i en af firmabilerne.

Landsskatteretten fandt, at når der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse, og når momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, så er dette en tilkendegivelse af, at bilen ikke anvendes privat. Da skattemyndighederne ikke havde dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at der havde været kørt privat i firmabilerne, gav Landsskatteretten skatteyderen medhold og beskatningen blev ophævet. (SKM 2005.438 LSR)

Kommentar:
Landsskatterettens kendelse er den første kendelse om beskatning af privat kørsel i gulpladebil efter indførelsen af lov nr. 342 af 27. maj 2002.

Efter de regler, der gjaldt før indførelsen af lov nr. 342 af 27. maj 2002 er der ingen tvivl om, at skatteyderen var blevet beskattet.

Med de nye regler tager Landsskatteretten ganske hårdt fat i spørgsmålet om bevisbyrde. Landsskatteretten fastslår, at det er skattemyndighederne der skal bevise eller på anden måde sandsynliggøre, at skatteyderen har anvendt en gulpladebil privat. At det af skattemyndighederne kan påvises, at skatteyderen ikke har anden privat bil til rådighed, og at han alene i en del af året har en motorcykel til rådighed til privat kørsel er ikke nok. Landsskatteretten afviser hermed skatteankenævnets bemærkning om, at skatteyderen også efter de nye regler til en vis grad skal sandsynliggøre sin udelukkende erhvervsmæssige kørsel.

På baggrund af Landsskatterettens kendelse må det konstateres, at bevisbyrden for privat anvendelse uomtvisteligt er skattemyndighedernes, og at skattemyndighederne enten må føre et bevis for den private anvendelse, som f.eks. et foto af bilen i en marina i en weekend, eller meget klart må påvise, at der er et behov for transport i bil, f.eks. et behov for at befordre sig mellem hjem og arbejdssted, som ikke har kunnet lade sig opfylde på anden måde end ved at anvende gulpladebilen privat.