Fradrag for sundhedsbehandlinger for selvstændigt erhvervsdrivende

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 29/1 - 2005

Folketinget har vedtaget, at indføre fradragsret i personlig indkomst for selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til egne og eventuel medarbejdende ægtefælles sundhedsbehandlinger, således at de selvstændigt erhvervsdrivende får mulighed for at sikre sig på en måde, der modsvarer den ved lov nr. 389 af 6. juni 2002 indførte mulighed for at sikre medarbejderne skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger.

Loven træder i kraft 1. januar 2003 og har virkning for indkomståret 2003.

(Lov nr. 1061 af 17. december 2002 om fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger).