Fradrag for driftstab - konkurrenceklausul og advokatomkostninger

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 14/11 - 2005

Erstatning for overtrædelse af en konkurrenceklausul og advokatomkostninger i tilknytning hertil var ikke fradragsberettiget.

(TfS 2002, 826)

Kommentar: I denne sag var der tale om en overtrædelse af en konkurrenceklausul. Landsskatteretten kom til, at erstatningen og advokatomkostningerne ikke kunne fradrages ud fra en med virksomheden forbundet driftsrisiko. Landsskatteretten lagde i den forbindelse også til grund, at påtagelsen af konkurrenceklausulen var en enkeltstående disposition, der ikke er et tilbagevendende led i driften af virksomheden. <(i>