Forældresag - bindende ligningssvar

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 12/2 - 2007

Forældrene F spurgte Skatterådet, om de kunne overdrage en ejendom til deres datter til anskaffelsesprisen inkl. forbedringsudgifter. De spurgte herudover, om overdragelsen kunne ske uden avancebeskatning og de spurgte endelig, om datteren over en årrække kunne afdrage en eventuel fortjeneste ved salget af ejendommen til sine forældre med det gaveafgiftsfri beløb pr. år, uden at dette havde skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Skatterådet fandt, at ejendommen kunne overdrages til anskaffelsesprisen inkl. forbedringsudgifter. Samlet var overdragelsesprisen så kr. 950.000,00. Skatterådet fandt også, at der ikke var nogen fortjeneste til at beskatte, da ejendomsvurderingen var kr. 895.000,00 og overdragelsessummen således fastsat indenfor +/- 15 % af ejendomsvurderingen.

Til det tredje spørgsmål om gaverne besvarede Skatterådet det stillede spørgsmål negativt, da Skatterådet fandt, at et gaveløfte er bindende for gavegiveren, når det kommer til modtageren kundskab, og at gaven skal medregnes i afgiftsgrundlaget i det kalenderår, hvor modtageren har erhvervet ret til gaven. Da der i den foreliggende sag afgives et løfte om i de kommende år løbende at overføre hele den samlede fortjeneste fra ejendomssalget som gave fra datteren til forældrene, vil der være en gave, som skal afgiftsberigtiges med 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfri grundbeløb i de kalenderår, hvor gaveløftet meddeles. SKM 2007.58 SR

Kommentar:

Det er kun svaret på spørgsmål 3 som er interessant, nemlig at gaveafgiftsbeskatning indtræder på det tidspunkt, hvor gaveløftet kommer til gavemodtagerens kundskab. I den sag, som det bindende ligningssvar vedrører, har datteren allerede på tidspunktet, hvor hun vil videresælge ejendommen, givet forældrene et gaveløfte om at præstere gaver i de kommende år. Her går man skattemæssigt ind og siger, at så er der givet en gave med gaveafgiftsmæssige konsekvenser til følge.