Debitortab - fradrag

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 12/2 - 2005

Et selskab, der begærede fradrag for et debitortab, havde ved et forlig indgået kort før domsforhandlingen opgivet et ubestridt tilgodehavende mod et svensk selskab. Det måtte efter bevisførelsen lægges til grund, at baggrunden for forliget var den, at det svenske selskab samtidig opgav et mangelskrav mod selskabets direktør. Direktøren for det sagsøgende selskab var gift med eneaktionæren i dette selskab. Landsretten lagde til grund, at selskabets dispositioner var udslag af interessefællesskabet mellem selskabets ejer og dets direktør. Retten fandt, at forliget var et udslag af maskeret udlodning, hvorfor det var med rette, at tabet på debitor blev nægtet.

(TfS 2002.892 VLD).

Kommentar: Dommen viser en kreativitet med hensyn til at varetage direktørens interesser på selskabets (og skattemyndighedernes) bekostning. Var forholdet ikke blevet opdaget, havde selskabet fået fradrag for en udlodning til eneaktionæren.