Bødestraf - erstatning fra revisor

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

En skatteyder blev idømt en bøde for en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. om skattesvig. Baggrunden for bøden var en ukorrekt selvangivelse. Selvangivelsen var udarbejdet af skatteyderens revisor. Skatteyderen ønskede nu erstatning fra revisor. Landsretten afviste erstatningskravet med en begrundelse om, at bøden var fastsat efter skatteyderens strafværdighed (den grove uagtsomhed), samt at der ved den fastsatte bøde var taget hensyn til at fejlen var begået af revisor.

(TfS 2002.442 VLD)

Kommentar: Dommen er korrekt, uanset at den kan virke stødende. Selv om revisor havde udarbejdet regnskabet, blev skatteyderen straffet for skattesvig, idet skatteyderen ved grov uagtsomhed (grov forsømmelse) havde undladt at selvangive korrekt. Landsretten når frem til, at når der er udvist grov forsømmelse, kan man ikke kræve sit tab (bøden) dækket af revisor. Man kan også udtrykke det således, at skatteyderen har udvist så megen egen skyld ved sin forsømmelse at han ikke har noget krav mod revisor.