Bindende ligningssvar på en måned.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 30/6 - 2005

Jeg har tidligere skrevet om lovforslaget herom, LF 160.

Forslaget er nu vedtaget, så man formedelst kr. 300 kan indhente bindende ligningssvar fra kommunerne.

Skatteyderne får herved mulighed for på et tidligt tidspunkt at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition.

Formålet med ordningen om bindende ligningssvar er at styrke skatteydernes retssikkerhed ved at øge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af skatteydernes dispositioner.

En skatteyder med mindre komplicerede forhold vil inden for kort tid kunne få et bindende ligningssvar fra den kommunale skattemyndighed om virkningerne af en påtænkt eller gennemført disposition.

På samme måde som i ordningen med bindende forhåndsbesked skal skattemyndighederne – herunder de statslige myndigheder - lægge ligningssvaret til grund for den ligningsmæssige bedømmelse af skatteyderen, hvis skatteyderen vælger at foretage den omhandlede disposition. Det gælder dog ikke, hvis forudsætningerne for ligningssvaret er ændret.

Det kan kun anbefales at man ved behov prøver ordningen, men at man sikrer ved anvendelse af juridisk bistand at alle nødvendige oplysninger følger med. Gør de det, har folketinget tilkendegivet at man forventer en svarfrist på kun 1 måned! Man kan vedlægge sit eget begrundede forslag til svar.