Beskatning af tingsgaver som gevinst til ansatte med få sygedage

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/10 - 2008

Et selskab, der havde konstateret en fremgang i sygefraværet, ønskede at indføre en ordning, hvor intet eller meget begrænset sygefravær blev belønnet. Tanken var at ansatte uden et sygefravær de sidste 12 måneder ville deltage i en konkurrence om kontantpræmier. Ansatte med maksimalt 2 sygedage i de sidste 12 måneder ville deltage i konkurrencer om gavekort af varierende størrelse samt forskellige gaver til en værdi af 500 kr.

Selskabet erkendte at kontantpræmier og gavekort ville være skattepligtige for de ansatte. Selskabet spurgte derfor om gaverne ville være skattepligtige. Det var selskabets opfattelse, at gaverne var skattefri. I første række skyldes dette, at værdien af gaverne var under den skattefrie grænse for julegaver og lejlighedsgaver. I anden række mente selskabet, at skattefriheden kunne begrundes med at falde ind under bagatelgrænsen for frynsegoder, idet gaverne blev ydet af hensyn til den ansattes arbejde. Endelig spurgte selskabet til, om gaverne ville være skattefrie efter bagatelgrænsen, såfremt firmaets logo var påtrykt gaverne. Efter selskabets opfattelse falder f.eks. firmatøj med synligt navn og logo ind under bagatelgrænsen.

Skatterådet fandt, at gaverne ville være skattepligtige til markedsværdien. Skatterådet lagde vægt på, at der i sagen var tale om gevinster og ikke lejlighedsgaver eller gaver i anledning af jul og nytår. Herudover er der ingen hjemmel til at undtage fra beskatning.

Vedrørende skattefritagelse med begrundelse i bagatelgrænsen kom Skatterådet frem til, at der ikke var skattefrihed, da gaverne ikke skulle bruges til at udføre arbejde for selskabet, men derimod var ydet for at fremme de ansattes arbejdsindsats, og derfor kan siges at være en del af aflønningen for at udføre arbejde.

Allerede fordi gaverne ikke skulle bruges til udførelsen af arbejde, ville en påtrykning af firmaets logo ikke medføre skattefrihed.

(SKM 2008.784 SR)

Kommentar:

Afgørelsen er lige efter bogen. Havde der ikke været tale om gaver, men om en (kontant) bonus for intet eller lavt sygefravær, ville ingen have været i tvivl om skattepligten. Dette var af selskabet også erkendt vedrørende kontantpræmierne og gavekortene. Uanset arbejdsgiverens interesse i at præmiere intet eller lavt sygefravær, giver skattereglerne altså ikke mulighed for at gøre dette skattefrit.