Annullering af egne aktier.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/6 - 2005

Folketinget har vedtaget en lov der hindrer, at selskaber opnår fradrag ved annullering af egne aktier. Baggrunden for loven er, at det kom frem, at en række pengeinstitutter havde opkøbt egne aktier og efterfølgende annulleret disse. Det ved annullationerne fremkomne tab havde pengeinstitutterne fradraget. For pengeinstitutterne og disses aktionærer var det en god forretning. Pengeinstituttet fik et skattemæssigt fradrag, da der ikke blev udbetalt noget ved
annullationen. Det skattemæssige tab kunne modregnes i anden indkomst. Aktionærerne fik kursstigninger, da der var færre aktier i omløb. For andre selskaber, der ikke er næringsdrivende med køb og salg af aktier, kunne en annullation af egne aktier være en mulighed til at undgå skattepligt på aktieavancer ejet i mindre end 3 år. Havde et selskab f.eks. gevinst på aktier i Roskilde Bank, som selskabet havde ejet i mindre end 3 år, kunne fortjenesten udlignes ved en kapitalnedsættelse af en del af selskabets beholdning af egne aktier, og et senere salg af en anden del af beholdningen af egne aktier. Gennemsnitmetoden sikrede, at købesummen på de annullerede aktier blev overført til de solgte.

Den nye lov rammer alle selskaber, der annullerer aktier mindre end 3 år efter opkøb. Loven har virkning for annullationer af egne aktier, der sker fra og med den 24. februar 2004.
(lov nr. 358 af 19. maj 2004)