Aktieombytning - omgåelse af ejertidsvilkår

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 15/2 - 2005

Et driftsselskab havde i 1999 opnået tilladelse til en skattefri aktieombytning. Ved tilladelsen var der stillet et 3-års ejertidsvilkår. Driftsselskabet var i kraftig ekspansion og var i gang med at indgå et samarbejde med en udenlandsk koncern, der ønskede at erhverve 51% af aktiekapitalen i driftsselskabet. Skattemyndighederne blev spurgt om ejertidsvilkåret ville være overtrådt, såfremt den udenlandske koncern og holdingselskabet indgik modgående købe- og salgsretter til udnyttelse når ejertidsvilkåret udløb. Ligningsrådet svarede, at ejertidsvilkåret ville være overtrådt. Alternativt ønskede man en dispensation fra ejertidsvilkåret, således den udenlandske koncern kunne erhverve 51% af driftsselskabet. Ligningsrådet nægtede en sådan dispensation.
(TfS 2001.971)

Kommentar: Afgørelsen illustrerer de problemer som ejertidsvilkåret medfører når der gennemføres en aktieombytning. Ejertidsvilkåret udelukker, at der kan handles med mere end 50% af stemmerne i et selskab i 3 år efter ombytningen. Verden udvikler sig hastigt. De der går med tanker om at gennemføre en aktieombytning skal altså være meget opmærksomme på, at ejerskabet til aktierne i driftsselskabet er låst i 3 år. Jeg har ofte oplevet at have medvirket til en aktieombytning, hvor jeg nøje har forklaret, at ejerskabet vil være låst i 3 år, og få måneder efter ombytningen viser der sig en fristende køber. I disse tilfælde kan der ikke sælges, da myndighederne er meget karrige med dispensation for ejertidsvilkåret.