Aktieavance ved samtidig kapitalnedskrivning og opskrivning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Et selskab, der havde mistet hovedparten af sin aktiekapital besluttede på en ekstraordinær generalforsamling en konvertering af 4 aktionærers tilgodehavender til aktiekapital. På samme generalforsamling besluttedes det at nedskrive aktiekapitalen. Landsretten fandt, at udvidelsen af aktiekapitalen og nedskrivningen af aktiekapitalen var 2 selvstændige dispositioner. Nedskrivningen var derfor en afståelse af aktier, og et kapitalforhøjelsen var en erhvervelse af aktier. Aktionærernes avance skulle efter den dagældende lov opgøres efter FIFO-princippet og aktie for aktie-metoden.

(TfS 2002.334 ØLD)