Advokat- og revisorudgifter i holdingselskaber

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/1 - 2005

Ved dommen af 23. juni 2004 (TfS 2004,542), er det, som det tidligere er refereret på Lovorientering, fastslået, at holdingselskaber er berettigede til at fratrække advokat- og revisorudgifter i forbindelse med stiftelsen af selskaberne, jf. ligningslovens § 8J. Hidtil havde det været antaget i praksis, at et holdingselskabs virksomhed bestående i at eje aktier i et datterselskab ikke i sig selv var erhvervsvirksomhed i relation til ligningslovens § 8J, og at udgifterne til advokat og revisor derfor ikke var fradragsberettigede.

Efter at dommen omgjorde denne praksis, kan selskaber, der tidligere er nægtet fradrag i lignende situationer nu få genoptaget deres skatteindsættelse. Omkring denne genoptagelse er der udstedt et sædvanligt genoptagelsescirkulære, som hjemler genoptagelse fra og med indkomståret 1997.

Cirkulæret bortfalder den 1. juni 2005, så det anbefales at kræve fradraget anerkendt nu, såfremt man er blevet nægtet det i årene 1997 – 2004.

(TSS CIR 2004-33 af 30. november 2004 om genoptagelse af advokat- og revisorudgifter ved stiftelse af holdingselskaber).