Vederlagskrav til bestyrelsesformand

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 29/7 - 2005

I et selskabs vedtægter var der ikke fastsat bestemmelser om bestyrelseshonorar. Bestyrelsesformanden havde hverken i forbindelse med sin fratræden eller i forbindelse med selskabets efterfølgende ordinære generalforsamling fremsat krav om honorering for sit bestyrelsesarbejde for det pågældende regnskabsår. Dette afskar bestyrelsesformanden for efterfølgende at kræve bestyrelsesvederlag

(UfR 2002.686ØL).