Unlimited Company i England - et EU selskab

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/2 - 2005

I en konkret forhåndsbesked fastslog ligningsrådet, at det engelske Unlimited Company i relation til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, kan anses for at være et ’selskab’ hjemmehørende i udlandet, således at for eksempel udbytter betalt fra dette selskab til et dansk selskab vil blive behandlet som udbytter i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Unlimited Company er en engelsk virksomhedstype, der er karakteriseret ved i stort set alle forhold at være parallel med et normalt aktieselskab, men aktionærernes hæftelse overfor selskabet er ubegrænset. Hæftelsen træder dog først i kraft i forbindelse med en insolvent opløsning eller konkurs.

Det afgørende moment var, om engelske Unlimited Companies omfattes af begrebet ’selskab i en medlemsstat’ i EU’s moder-/datterselskabsdirektiv. Hvis selskabstypen ikke fandtes omfattet af direktivet, skulle selskabet anerkendes som et selskab efter selskabsskattelovens § 13.

Af EU’s moder-/datterselskabsdirektiv, artikel 2, fremgår blandt andet, at et selskab i en medlemsstat skal være (1) organiseret i bestemte former og (2) skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat og (3) for eksempel undergivet Corporation Tax i The UK.

Da det konkrete selskab, som forhåndsbeskeden drejede sig om, var skattemæssigt hjemmehørende i England og undergivet Corporation Tax i England, var betingelserne opfyldt og udbyttet kunne udbetales skattefrit til det danske moderselskab. Det bemærkes, at kendelsen ikke kan bruges som støtte for at engelske Unlimited Companies i enhver henseende er at sidestille med et normalt engelsk selskab uden personlig hæftelse.

(Ligningsrådets afgørelse af 18. september 2001, 99/01-4331-261, Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater og Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2001, 917).