To nye vejledninger om revisors erklæringer og revisors uafhængighed

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 31/3 - 2009

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har for nylig udsendt to nye vejledninger, som skal hjælpe revisorer og brugere i forståelsen af reglerne om revisorers erklæringer og revisors uafhængighed.

1. juli 2008 trådte erklæringsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed i kraft. Erklæringerne er udarbejdet som supplement til de relevante bestemmelser i den nye revisorlov (lov nr. 468 af 17. juni 2008).

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nu uddybet erklæringsbekendtgørelsen i "Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer”. Vejledningen erstatter den tidligere erklæringsvejledning fra 1996. Baggrunden for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu har valgt at ændre vejledningen, er, at der siden 1996 er sket flere ændringer i erklæringsbekendtgørelsen, ligesom der er vedtaget to nye revisorlove i henholdsvis 2003 og 2008. Således regulerer bekendtgørelsen fremover alene revisors afgivelse af erklæringer i de tilfælde, hvor revisor agerer som offentlighedens sikkerhedsrepræsentant – det vil sige erklæringer med sikkerhed. Øvrige bestemmelser, der tidligere var reguleret i såvel loven som bekendtgørelsen, reguleres nu alene i loven.

Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til de bestemmelser i bekendtgørelsen, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har skønnet, at der kan være behov for vejledning.

Bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed er uddybet i "Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed”.

I modsætning til erklæringsbekendtgørelsen, er det første gang, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder en vejledning til bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed.

Hensigten er at give den enkelte revisor eller revisionsvirksomhed nogle redskaber ved vurderingen af uafhængighed i forbindelse med hver enkelt opgave. Vejledningen forholder sig alene til revisorlovens § 24, som indeholder de overordnede rammer for revisors uafhængighed, herunder hvornår revisor helt skal afstå fra at udføre en opgave, og hvornår der foreligger trusler mod revisors uafhængighed, som eventuelt vil kunne afhjælpes. Det understreges, at det altid vil være revisors eget ansvar at påse dette og foretage en selvstændig vurdering af, om han kan påtage sig en konkret opgave.