Tinglysningsafgift ved ejendomsoverdragelse i I/S

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/11 - 2005

En interessent ejede en ejendom og ønskede at overdrage den til interessentskabet.

Der opstod tvist omkring, hvorvidt der kun skulle betales tinglysningsafgift af den andel af ejendommens værdi, som svarede til den andel af interessentskabet, som tilkom andre end sælgeren.

Det fandtes, at der skulle svares tinglysningsafgift af hele ejendommens værdi. Motivationen herfor var, at der ønskedes tinglyst adkomst til interessentskabet for hele ejendommen.
(Skat 2001/513 LSR)

Kommentar: Dommen udtrykker, at interessentskabet, selvom den tidligere ejer, besidder en ideel andel af interessentskabet og dets aktiver og dermed også for dets ejendomme, er en anden juridisk person end enhver af interessenterne er. Dette kan synes som et lidt formalistisk synspunkt, men synspunktet dæmmer op for misbrug i form af overdragelse af interessentskabsanparter før overdragelse af en stor ejendom. Afgørelsen synes tillige i tråd med den almindelige opfattelse af interessentskabet og markerer, at selvom der er personlig hæftelse i et interessentskab, er det vigtigt at holde det adskilt i blandt andet kontraktslig og retsplejemæssig henseende, fra dets interessenter.