Spaltning og fusion - en vurdering mindre

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/7 - 2008

Vurderingsmandsudtalelsen efter aktieselskabsloven § 134 c, stk. 1-3 og § 136 c, stk. 1-3 er ikke længere lovpligtig. Hvis alle aktionærer eller anpartshavere samtykker heri behøver den ikke blive udarbejdet.

Det omhandler udtalelsen fra revisor eller en anden vurderingsmand , der skal indeholde erklæringer om, (1) hvorvidt vederlaget er rimeligt og sagligt begrundet, (2) de fremgangsmåder der er anvendt ved fastsættelsen af vederlaget, (3) hensigtsmæssigheden heraf, (4) de værdier som fremgangsmåderne fører til, (5) den betydning som må tillægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved værdiansættelsen, og (6) særlige vanskeligheder opstået ved værdiansættelsen.

Det bemærkes, at revisors eller anden vurderingsmands erklæring om kreditorernes stilling efter stk. 4 i de nævnte bestemmelser STADIG er lovpligtig.

Ændringerne er tillige med en ændring i aktieselskabsloven §§ 134 f, stk. 2, 2. pkt. og 136 f, stk. 2, 2. pkt. (omkring anmeldelsen af den vedtagne fusion eller spaltning i tilfælde af forbehold for sagsanlæg fra aktionærer), og en række tekniske ændringer angående især regulerede markedspladser, vedtaget med virkning pr. 1. juli 2008.

(Ændringerne er vedtaget ved lov nr. 510 af 17. juni 2008).