Små fusioner på EU-plan

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 3/2 - 2006

Rådet og parlamentet har godkendt et nyt direktiv, hvis formål er at gøre det nemmere for mindre virksomheder at fusionere over medlemsstaternes grænser. Disse fusioner skal efter direktivets regler håndteres af de nationale myndigheder efter nationale regler.

Direktivreglerne gælder for de virksomheder, som er for små til at opnå fordel af at blive registreret som europæiske selskaber (SE-selskaber).

Der er endnu ikke indført national lovgivning i Danmark som følge af direktivet.

(2005/56/EF-direktiv om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar)