Selskabsnavnskonflikt

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 13/10 - 2005

Når man stifter et selskab vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kun afvise selskabet fra registrering, hvis navnet er identisk med et andet selskabsnavn. Styrelsen går ikke ind og foretager en egentlig konfliktundersøgelse, så hvis man ønsker foretaget en sådan undersøgelse, må man enten anmode den advokat der bistår i forbindelse med selskabets stiftelse om at foretage den eller også kan man få Patent- og Varemærkestyrelsen til at foretage en såkaldt kollisionsundersøgelse.

I denne sag havde stifteren af selskabet Grundstenen, Dan-mark A/S, ikke foretaget nogen konfliktundersøgelse, og et selskab med navnet Ejendomsaktieselskabet Grundstenen beklagede sig over navneligheden eftersom virksomheden i selskaberne opererede på det samme marked.

Med henvisning til aktieselskabslovens § 153, stk. 2, blev Grundstenen, Danmark A/S dømt til at ændre sit navn, således at ordet Grundstenen ikke indgik. Ejendomsaktieselskabet Grundstenen var stiftet først, og retten fandt, at der var risiko for forveksling (Østre Landsrets dom af 10. april 2003).