Revision af anbefalingerne om god selskabsledelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/9 - 2009

Den nytiltrådte formand for Komitéen for god Selskabsledelse, Sten Scheibye, har den 24. august 2009 ved en pressemeddelelse varslet en revision af anbefalingerne om god selskabsledelse.

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er fra 2001 med senere opdateringer i august 2005, februar 2008 og december 2008. Kort fortalt vedrører anbefalingerne aktionærens rolle i selskabet, bestyrelsens opgaver og ansvar, vederlag til bestyrelsen og direktionen og risikostyring.

De ønskede ændringer skal blandt andet ses i lyset af, at Danmark har fået en ny selskabslov, ligesom der er kommet andre regelændringer, herunder henstillinger fra EU, der skal tages højde for.

Komitéens målsætning er, at Danmark også fremover skal være blandt de bedste på området.

Iføge Sten Scheibye bør de gældende anbefalinger for god selskabsledelse hele tiden afspejle god praksis, som ændrer sig over tid. Endvidere er der et fortsat behov for, at virksomhederne arbejder med god selskabsledelse, idet dansk praksis ikke på alle områder er på linje med de lande, som man ønsker at blive sammenlignet med.

Komitéen fik i juni måned fem nye medlemmer, og består herefter af ni medlemmer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er sekretariat for komitéen.

Komitéen forventer, at et udkast til reviderede anbefalinger sendes i høring i december 2009 med en høringsfrist frem til februar 2010. Herefter forventes de endelige anbefalinger at kunne præsenteres i marts eller april 2010.