Moderselskabshæftelse? - Telia A/S

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/3 - 2005

Telia Telecom A/S reklamerede i december 1998 med ulovlig tilgift i julekalendere der blev uddelt i butikker, jfr. markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Som følge af overtrædelsen forsøgte anklagemyndigheden at pålægge Telia A/S, der er moderselskab for Telia Telecom A/S, bøde.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at anse markedsføringen for begået indenfor Telia A/S’ virksomhed, jvf. straffelovens § 27 og da der heller ikke var grundlag for at identificere Telia A/S med sit datterselskab eller for at pålægge Telia A/S et ansvar for medvirken og da tiltalen ifølge anklageskriftet ikke omfattede spørgsmålet om moderselskabets undladelse af at føre tilsyn med datterselskabet eller af at fastsætte retningslinier for datterselskabets markedsføring blev Telia A/S frifundet.

(Højesterets dom af 15. januar 2001, UfR’s NyhedsService 2001/5)