Identifikation af aktionærer og anpartshavere, register

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 29/7 - 2005

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har fremsat et lovforslag, som udvider selskabsregisteret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med ejeroplysninger. Hvis lovforslaget bliver gennemført, betyder det, at der bliver større offentlighed omkring hvem der ejer aktierne og anparterne. Det oprindelige lovforslag, der som følge af folketingsvalget i 2001 bortfaldt, var motiveret i en forbedring af myndighedernes mulighed for at imødegå straffeøkonomisk kriminalitet.
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det blive omtalt nærmere i Lovorientering
(Lovforslag nr. L196 af 24. april 2002, tidligere lovforslag nr. L35 af 10. oktober 2001).