Grønland og selskabsretten

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 6/1 - 2005

Nyere danske love er nu blevet sat i kraft med virkning for Grønland på følgende områder:

1. Lov om erhvervsdrivende fonde
2. Årsregnskabsloven
3. Aktieselskabsloven
4. Anpartsselskabsloven
5. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
6. Lov om finansiel virksomhed

Alle de nyeste udgaver af lovene er sat i kraft ved anordningerne nummereret 1212 – 1216 af 7. december 2004 + ved anordning nr. 1252 af 15. december 2004.