Goodwill kan ikke overdrages uafhængigt af aktiviteter

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/4 - 2005

To virksomheder blev overdraget til en koncern. Virksomhederne blev fordelt mellem moderselskabet og datterselskabet på den måde, at moderselskabet overtog goodwill og datterselskabet overtog produktion.

Der udspillede sig et skatteretligt opgør, hvor skattemyndighederne mente, at der ved moderselskabets betaling for goodwill forelå et skattepligtigt tilskud til datterselskabet.

Højesteret tiltrådte dette.

Højesteret udtalte mere principielt, at ejendomsretten til goodwill ikke kan overdrages som et særskilt aktiv, løsrevet fra den virksomhed som goodwill er knyttet til.

(Højesterets dom af 29. januar 2002, Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS) 2002, 288).