EU-værneting - er et datterselskab at ligne med en filial?

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/7 - 2005

I medfør af EF-domskonventionens artikel 5, nr. 5, om filialværneting kan der anlægges sag mod et udenlandsk datterselskab i Danmark i anliggender, som vedrører dets filial i Danmark. Et udenlandsk moderselskab havde et datterselskab i Danmark, og man forsøgte at anvende artikel 5, nr. 5, direkte eller analogt i denne sag. Sø- og Handelsretten afviste, at et datterselskab kunne sidestilles med en filial og afviste sagen.

(Sø- og Handelsrettens dom af 14. marts 2003)