En interessentskabskontrakt fandt fortsat anvendelse mellem to anpartsselskaber

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 20/11 - 2005

En kiropraktisk klinik blev drevet af to personer i interessentskabsform. Interessentskabskontrakten blev indgået i 1980, og i 1987 overdrog personerne virksomheden til to anpartsselskaber, tilhørende hver af dem. Ved overdragelsen blev interessentskabets anlægsaktiver bestående af klinikkens goodwill m.v. overdraget til hvert af de to anpartsselskaber.

Efter den ene interessent var afgået ved døden, opstod der strid mellem dennes efterlevende ægtefælle og den anden interessent om fastsættelse af goodwill.

Interessentskabskontrakten fra 1980 - i mangel af anden aftale - måtte være gældende i forholdet mellem de to anpartsselskaber, hvori de to oprindelige interessenter hver især var eneanpartshaver og direktør. (Højesterets dom af 30. oktober 2003, UfR 2003/46, p. 119).