Domme over interessentskaber

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/2 - 2005

Endnu en gang er det slået fast, at en dom, der er afsagt over et ’interessentskab ved interessenterne’ ikke kan eksekveres direkte overfor interessenterne personligt.

Der er derfor anledning til at understrege, at selvom der er personlig hæftelse i interessentskaberne, kan en dom over et interessentskab ikke forstås således, at interessenterne dømmes personligt. Derfor skal eventuelle søgsmål mod interessentskaber kobles sammen med søgsmål mod interessenterne personligt under anbringende af, at deres personlige hæftelse afstedkommer, at de bliver personlige debitorer, hvis sagsøgers krav bliver fastslået under sagen.
(Fuldmægtigen nr. 8/2001, p. 129 VLK)