Betydningen af tegningsret og fuldmagt i relation til bankkonti

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 28/9 - 2007

Denne afgørelse illustrerer reglerne om tegningsret og bankfuldmagt i forhold til bankernes generelle vilkår for erhvervskunder.

Et selskab havde oprettet en indlånskonto i et pengeinstitut. En medarbejder i selskabets bogholderi havde foretaget syv overførsler fra kontoen.

Selskabet gjorde gældende, at overførslerne var foretaget i strid med selskabets tegningsregler og bankfuldmagten og krævede, at banken genindsatte de overførte beløb på kontoen.

Af bankens generelle vilkår for erhvervskunder, som var gældende i relation til selskabet, fremgik det udtrykkeligt, at kunden ved modtagelse af kontoudskrift fra banken straks er forpligtet til at reklamere overfor banken, såfremt der er posteringer, som kunden ikke kan vedkende sig.

Selskabet havde i forbindelse med modtagelsen af de omhandlede kontoudskrifter, som blev stemplet ”indgået” og påført selskabets direktørs initialer ikke gjort indsigelse overfor banken i anledning af overførslerne.

På denne baggrund og under de nævnte omstændigheder ansås overførslerne for at være godkendt af selskabet, som derefter ikke kunne gøre noget krav gældende i anledning af overførslerne.

(UfR U.2007.2227H - Østre Landsrets dom 14. april 2005 (11. afd.))