Miljøministeren har foreslået låneordning til rensning af forurenede boligejendomme

Print

Oprettet d. 22/1 - 2005

Miljøministeriet har meddelt, at der nu vil blive etableret en statsgaranteret låneordning med rentetilskud, hvorefter de borgere, hvis boligejendomme er registreret under værditabsordningen, kan få foretaget en hurtigere oprensning af deres grund.

Baggrunden for miljøministerens tiltag er, at de i værditabsordningen afsatte midler ikke rækker.

Ventelisten over grunde, som er registreret på vidensniveau 2, det vil sige med kendt forurening, og som ønsker oprensning stiger, og er projekteret til at stige yderligere indenfor de kommende år.

Ordningen vil kræve en lovændring, som forventes gennemført i løbet af begyndelsen af år 2004.

Ordningen vil indebære, at de grundejere, som i forvejen stod på værditabsordningen, men som grundet venteliste ikke får oprenset deres grund, kan optage lån med garanti fra staten, og med et rentetilskud, hvorefter staten betaler en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente.

Oprensningen foretages herefter for de lånte midler, og lånet tilbagebetales af midlerne i værditabsordningens pulje, når der bliver penge hertil.

Afgørelsen er en konsekvens af redegørelse om Lov om Forurenet Jord, udarbejdet af Miljøministeriet i december 2003.