Kommune havde ikke hjemmel til at tilbagekalde en dispensation

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

Der var i 1987 givet ejerne af en minkfarm zonetilladelse til at udvide virksomheden med opførelse af yderligere minkhaller. 8 år senere – i 1995 – klagede en nabo over, at det gældende afstandskrav på 100 meter fra pelsdyrhallerne over til nabobebyggelse ikke var overholdt.

Kommunen meddelte dispensation til bibeholdelse af hallerne på betingelse af, at ejeren opfyldte visse vilkår.

I 1997 opstod der en diskussion mellem ejeren og kommunen om, hvorvidt kommunens betingelser for dispensation var opfyldt. Herefter tilbagekaldte kommunen dispensationerne og meddelte ejeren påbud om at nedrive hallerne efter miljøbeskyttelseslovens § 69.

Vestre Landsret fandt, at der ikke havde været hjemmel til at tilbagekalde dispensationerne, da miljøbeskyttelseslovens § 69 alene tillader, at der afgives påbud for akutelt ulovlige forhold. Påbuddet om at fjerne dele af hallerne var herefter ikke lovligt afgivet af kommunen.

(Vestre Landsrets dom af 6. september 2001 i sag 1 B-111599)

Kommentar: Når en offentlig myndighed giver dispensation skaber man et nyt retsforhold. Selvom de haller, der var tale om, således oprindeligt var opført ulovligt, havde kommunen ved at give dispensation sikret ejeren en retsstilling, som kommunen ikke umiddelbart, og uden at særlige vigtige grunde talte herfor, kunne fratage ejeren på ny.