Kommune fik delvis erstatning for udgifter ved forurening

Print

Oprettet d. 31/10 - 2005

En kommune havde i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 72, jf. 69 givet en virksomhed påbud om undersøgelser, og havde efterfølgende selv gennemført undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Højesteret fastslog at virksomheden ikke kunne gøres ansvarlig efter disse bestemmelser, og heller ikke efter Miljøbeskyttelsesloven § 70, da forureningen var fra før 1. januar 1992. Det blev dog lagt til grund at forureningen skyldtes groft uforsvarlig adfærd hos den forurenende virksomhed, og der blev derfor tilkendt kommunen en delvis erstatning efter de almindelige erstatningsregler.

Dommen er afsagt med tre stemmer mod to – mindretallet stemte for at frifinde virksomheden (Højesterets dom af 9. maj 2001 i sag I 237/1999)