I forbindelse med sin åbningsredegørelse har statsministeren meddelt, at der på miljøområdet vil komme følgende tiltag indenfor de første 100 dage

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

Oprettelse af et uafhængigt ”Institut for Miljøvurdering”
Fremsættelse af forslag om kommunerne som planmyndighed inden for byzonen
Fremsættelse af forslag om regelforenkling gennem overførelse af landzonekompetencen til kommunerne
Fremsættelse af forslag om ændrede regler for placering af gyllebeholdere ude på markerne
Fremsættelse af forslag om mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger
Fremsættelse af forslag om bedre muligheder for at foretage tilbygninger og større ombygninger i det åbne land
Fremsættelse af forslag om ret til at opføre eller indrette en yderligere bolig på en landbrugsejendom, når det sker som led i et generationsskifte eller til brug for en medhjælper.
Foreløbigt foreligger der ikke lovforslag på nogen af de nævnte områder.