Høring af udkast til bekendtgørelse om kompensation til sælgere af forurenede boligejendomme.

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 4/3 - 2008

Har du solgt en forurenet ejendom, bliver det i visse tilfælde fremover muligt at få kompensation, såfremt du er blevet dømt til at betale forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Miljøstyrelsen har den 20. februar 2008 sendt et udkast til bekendtgørelse om kompensation til sælgere af forurenede boligejendomme i høring.

Fristen for indsendelse af høringssvar er fastsat til den 26. marts 2008, og Miljøstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen kan træde i kraft medio maj 2008.

Formålet med bekendtgørelsen er at kompensere for de økonomiske problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenet grund.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der ydes delvis kompensation til ikke erhvervsmæssige sælgere af forurenede boligejendomme, der som følge af en endelig domfældelse eller et i retten indgået forlig skal betale køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen på grund af en skjult mangel i form af en jordforurening. Bestemmelserne gælder også for sælgere af sommerhuse, der ikke har været anvendt i erhvervsmæssig sammenhæng (udlejning).

Kompensation ydes udelukkende i de tilfælde, hvor der er sket endelig domfældelse, eller hvor der er indgået forlig i mangelsagen efter den 3. november 2006. Ankefristen for mangelsagen skal således være udløbet, eller ankesagen skal være afgjort.

Kompensationen udgør 50% af det forholdsmæssige afslag inkl. sagsomkostninger og procesrente. Når en sælger har modtaget kompensation, indtræder Økonomistyrelsen i det krav, som sælgeren måtte have overfor forurenerne eller tidligere ejere i anledning af jordforureningen.