Forslag til forenklet procedure til miljøgodkendelse af virksomheder

Print

Oprettet d. 22/1 - 2005

Miljøministeriet har den 27. november 2003 fremsat lovforslag, der skal gennemføre den ændring af miljøbeskyttelsesloven, der er nødvendig for at kunne forenkle godkendelsessystemet for mange af de virksomheder, der kræver miljøgodkendelse forud for etablering og under driften.

Det er hensigten, at der efter udarbejdelse af det forenklede godkendelsessystem ligeledes udarbejdes standardiserede miljøkrav, så virksomhederne fremover vil have en forhåndsviden om, hvad myndighederne kan forventes at ville stille af krav.

Godkendelsesbehandlingen er i dag mere individuelt præget, og det er miljøministeriets opfattelse, at den forenklede procedure uden miljømæssige konsekvenser vil medføre en betydelig lettelse af den administrative byrde, både for virksomhederne og for de godkendende myndigheder. Forslaget er sendt i udvalgsbehandling.

Der forventes en betænkning om emnet den 4. februar 2004.

(Lovforslag 2003/4 – L93. Forslag til lov om ændring af Lov om Miljø-beskyttelse)