Ejeren af en ejendom fik ikke tilladelse til syn og skøn i forbindelse med en VVM-redgørelse

Print

Oprettet d. 7/8 - 2005

Ejeren af et grundareal med igangværende råstofind-vinding fandt, at en VVM-redegørelse tilknyttet et re-gionsforslag der berørte hans ejendom, indeholdt eg-entlig faglige fejl på det geologiske område, og ønsk-ede at få foretaget isoleret bevisoptagelse (syn- og skøn) efter Retsplejelovens regler, for at dokumentere disse fejl.

Byretten, og Østre Landsret afviste begæringen, med den begrundelse, at et syn og skøn er uforeneligt med de særlige lovbestemte procedurer for tilvejebringelse af regionplaner.

(Østre Landsrets kendelse af 19. november 2002 i sag 19. afd. kære, B2644-02)

Kommentar: Kendelsen er utvivlsomt rigtig. Her i landet bruger vi ikke domstolene til at påvirke den politiske beslutningsproces. Omvendt er begæringen fra den berørte ejer et friskt pust, og hans reaktion er meget forståelig. Hvis VVM-redegørelsen vitterligt er behæftet med egentlige faglige fejl, som en geolog kan se og kunne påpege, så vil det virke voldsomt provokerende og frustrerende for den berørte, at politikerne træffer afgørelser på et forkert grundlag.