Varemærke MAG*SMAGASIN - forvekslelighed.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/10 - 2005

Magasin fik registreret varemærket MAG*SMAGASIN for så vidt angik varen fodtøj.

Indsigeren ejede retten til mærket til MAG og gjorde indsigelse begrundet i, at mærket var forveksleligt hermed.

Patent- & Varemærkestyrelsen fandt, at der både var lighed mellem mærkerne og sammenfald mellem varerne, hvorefter de to mærker fandtes forvekslelige. Styrelsen havde fundet, at der ville være en risiko for at forbrugeren ville kunne få den opfattelse, at der var en forbindelse mellem mærkerne.

Ankenævnet fandt derimod, ud fra en helhedsvurdering, at der ikke var forvekslelighed mellem det foreløbigt registrerede mærke MAG*SMAGASIN og indsigers mærke MAG. Forkortelsen MAG efterfulgt af stjerne fra Magasin skabte efter ankenævnets opfattelse association til stormagasinet og ikke til magasin i betydningen forretning. Med denne association fandt ankenævnet ikke, at der var forvekslelighed og derefter omgjorde ankenævnet styrelsens afgørelse.

(Patentankenævnets kendelse af den 26. august 2004)