Tysk afgørelse vedrørende identiske domænenavne under fremmed topdomæne

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 18/2 - 2005

En appelret i Hamborg har opretholdt en afgørelse fra underretten som afviste at overføre domænenavnet Hotel-Maritime.dk til den tyske sagsøger. Begrundelsen var, at den danske website ikke tilbyder varer eller serviceydelser i Tyskland og følgelig ikke krænker det tyske MARITIME-mærke.
Sagen var anlagt af ejeren af MARITIME-varemærket, der ligeledes brugte mærket vedrørende en hotelkæde, og som derfor anså sig for krænket af indholdet på den danske webside, som ligeledes forefandtes på tysk.

Byretten i Hamborg gav ikke sagsøgeren medhold og appelretten (Oberlandesgericht Hamborg) stadfæstede afgørelsen blandt andet med henvisning til varemærkebeskyttelsens nationale karakter – samt til det forhold, at indehaveren af domænenavnets tjenesteydelser var begrænset til Danmark.
(Afgørelse af 10. december 2002 fra Appelretten i Hamborg).