Swatch Group Nordic samt selskabets direktør idømt bøde for overtrædelse af konkurrencelovens § 6

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 6/3 - 2006

I juli 2002 foretog Konkurrencestyrelsen et uanmeldt kontrolbesøg hos urgrossisten Swatch Group Nordic og fandt i den forbindelse materiale, som antydede, at der var indgået aftaler med forhandlerne om faste priser.

Konkurrencestyrelsen anmeldte herefter Swatch Group til statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og statsadvokaten rejste efterfølgende tiltale for overtrædelse af konkurrencelovens § 6.

Retten i Gentofte frifandt selskabet, mens Østre Landsret omvendt fandt det godtgjort, at der var indgået aftaler med forhandlerne om, at urene ikke måtte sælges til priser under de vejledende priser. Selskabet blev herefter idømt en bøde på 200.000 kr., ligesom virksomhedens direktør personligt blev idømt en bøde på 10.000 kr., fordi Landsretten fandt, at direktøren selv havde taget aktiv del i overtrædelsen.

(Østre Landsrets dom af 1. december 2005.)