Retten i første instans træffer afgørelse i MOU-sagen

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 4/3 - 2005

Retten i første instans har den 25. november 2003 truffet afgørelse i en appelsag indbragt af Oriental Kitchen SARL vedrørende OHIMS afvisning af at registrere KIAP MOU som eu-varemærke, med den begrundelse, at mærket var forveksleligt med det tidligere registrerede MOU-mærke.

Oriental Kitchen, der er et fransk selskab, indgav ansøgning om regi-strering KIAP MÅU (som betyder sprødt flæsk på Thai) for varer i klasse 29 og 30. Registreringen gav anledning til indsigelse fra Mou Dybfrost A/S, der er en del af Tulip-koncernen, baseret på selskabets Mou-mærke, der er registreret i UK for samme typer varer. Både OHIM og appelinstansen gav indsigeren medhold og nægtede registrering.

Oriental Kitchen appellerede herefter til Retten i første instans og argumenterede for, at betegnelsen MOU betyder svinekød på Thai og Laotisk og derfor må anses for deskriptivt i forhold til varer i klasse 29 og 30.

Selskabet argumenterede for, at KIAP MOU på den anden side var tilstrækkeligt i) originalt til at kunne registreres og ii) adskilte sig tilstrækkeligt meget fra MOU til at udelukke muligheden for forveksling.

Retten var uenig og afviste appellen, dels under henvisning til, at de to mærker var forvekslelige og dels under henvisning til, at der ikke for retten var fremført noget, der gjorde det sandsynligt, at en større del af den relevante offentlighed havde tilstrækkeligt kendskab til Thai eller Laotisk til at forstå meningen bag MOU-mærket. Derfor ville mærket blive betragtet som et kunstord og dermed pr. definition have adskillelsesevne og det var usandsynligt, at den relevante offentlighed ville blive vildledt med hensyn til oprindelsen af fødevare-produkter med MOU-mærket. (Retten i første instans (EU?) – 25. november 2003)