Rette adressat for piratkopierede varer - bevisbyrde

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 22/1 - 2008

Denne afgørelse giver retningslinjer for, hvornår man betragtes som rette adressat for en forsendelse piratkopierede varer.

Sagen handlede om en pakke med 10 pirat kopierede Canada Goose jakker, der var ankommet fra Kina og blevet beslaglagt af Skat. Adressaten, der var angivet på pakken, blev herefter kontaktet af producenten - og indehaver af Canada Goose varemærket - med krav om destruktion og erstatning.

Imidlertid ville adressaten ikke vedkende sig pakken og nægtede ethvert kendskab. Under retssagen anførte adressaten, at han ikke kendte nogen i Kina og aldrig har været der. Endvidere fremlagdes kontoudtog, hvoraf der ikke fremgik uidentificerbare overførelser.

Sø- og Handelsretten konstaterede, at adressen ikke var helt korrekt angivet (”Mølleengvej” i stedet for ”Mølleengen”). Endvidere lagde retten vægt på at, at selvom adressaten for en forsendelse normalt er rette modtager, er det nødvendigt at stille yderligere krav til beviset, når adressaten nægter kendskab til forsendelsen. Et sådant bevis havde producenten ikke ført og adressaten blev derfor frifundet for producentens krav om erstatning.

(Sø- og Handelsretten dom af 26. september 2007)

Kommentar:

Det er producenten af den originale vare, der har bevisbyrden for, hvem der er rette modtager af piratkopier, når adressaten nægter kendskab. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at påberåbe sig ”at der ikke findes nogen anden forklaring”.

I en anden dom fra Sø- og Handelsretten (12. november 2007), der også omhandlede pirat kopierede Canada Goose jakker, blev modtageren af en forsendelse piratkopierede jakker fra Kina idømt erstatning.

I denne sag havde modtageren erkendt at have budt på to jakker via internet-siden E-bay. Efterfølgende bestilte han yderligere 10 jakker direkte hos sælger. Modtageren gjorde gældende, at han havde troet at jakkerne var originale, samt at købet var sket til venner og familie og dermed ikke var erhvervsmæssigt. Retten slog fast, at købet var erhvervsmæssigt fordi jakkerne ikke var til ham selv og den nærmeste familie. Retten lagde i den forbindelse også vægt på prisniveauet (ca. kr. 9.780,-) og, at købet var sket som en samlet ordre hos den samme sælger.

Retten konkluderede desuden, at køberen, der havde en baggrund som tøj-ekspedient, ikke havde været i god tro, da han kendte både købs- og salgsprisen i detailhandlen på originale Canada Goose jakker. Tilmed købte han jakkerne af en person med et kinesisk klingende navn på trods af, at det er almindelig kendt, at Kina er storleverandør af kopiprodukter. Der tilkendtes producenten en skønsmæssig erstatning på kr. 15.000.